Комплексні порушення

Діти з комплексними порушеннями розвитку

До комплексних порушень дитячого розвитку відносять поєднання двох чи більше психофізіологічних порушень (зору, слуху, розумового розвитку тощо) в однієї дитини.

Залежно від структури порушень діти з комплексними порушеннями поділяються на три основні групи.

До першої входять діти з двома вираженими психофізичними порушеннями, кожна з яких може викликати порушення розвитку: діти з порушеннями зору та слуху, діти з порушеннями зору та інтелектуальними порушеннями, слабочуючі діти з затримкою психічного розвитку.

До другої – ті діти, які мають одне суттєве психофізичне порушення (провідне) і супутнє йому інше порушення, виражене в слабкій мірі, але помітно ускладнююче хід розвитку (діти зпорушеннями інтелекту з невеликим зниженням слуху). В таких випадках говорять про ускладнений дефект.

До третьої групи входять діти з так званими множинними порушеннями, коли є три і більше порушення (первинні), виражені в різній мірі, які призводять до значних відхилень у розвитку дитини: діти з інтелектуальними порушеннями, порушеннями зору та слуху.

Сім’я дитини з комплексними порушеннями розвитку є її першим соціалізуючим  інститутом. Процес дорослішання дітей такої категорії проходить з великими труднощами та у дещо сповільненому темпі,  його можна розділити на етапи:

І етап соціалізації – входження дитини в соціум. Першою сходинкою є адаптація її в сім’ї. Успішність цього процесу залежить від того, наскільки адекватно члени родини реагують на проблеми  дитини і допомагають у їх подоланні. Виникаючі труднощі – результат неправильної позиції батьків  та інших членів сім’ї.

ІІ етап соціалізації – це перебування дитини у спеціальному або інклюзивному закладі. Важливу роль має відіграти такт педагогів, повага до дитини з особливими освітніми потребами. Налаштування дитини на перебування у закладі, на важливість нових змін у її житті виконують члени родини.

ІІІ етап  соціалізації – адаптація дитини та її сім’ї власне у суспільстві, (пошук інших сімей з подібними проблемами, встановлення контактів, пошук своєї «соціальної ніші»).

Джерела:

  1. https://studfiles.net/prev