Порушення аутистичного спектру

Аутизм (розлади аутистичного спектру (РАС) – це стан, який виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку і характеризується порушеннями у сферах соціального розвитку дитини, розвитку мови, здатності спілкуватися, а також стереотипною, обмеженою поведінкою.

На сьогодні дослідники виокремлюють не лише аутизм (ранній дитячий аутизм – РДА), а цілу групу розладів спектру аутизму (РСА), оскільки існує декілька можливих форм порушень – різних за важкістю та ступенем вираженості симптомів. Діти з РСА можуть дуже відрізнятися за здатністю встановлювати контакт з оточуючими як за допомогою мови, так і невербального спілкування, а також за рівнем інтелектуального розвитку. Важко відшукати хоча б двох дітей із однаковими симптомами аутизму. І якщо говорити про спектр та крайні форми вираженості симптомів, – це, з одного боку, соціально ізольовані немовні діти з вираженою інтелектуальною недостатністю, а з іншого – діти з високим інтелектом, розвиненою мовою, але дуже обмеженим колом інтересів та труднощами у спілкуванні і встановленні стосунків (синдром Аспергера, або високофункціональний аутизм).

Наявність аутизму може встановити лише компетентна команда фахівців на основі врахування усіх компонентів діагностичних критеріїв щодо РСА.

Найбільш типові симптоми РСА:

 • Дитина рідко встановлює зоровий контакт або ж встановлює його в незвичний спосіб (наприклад, дивиться скоса на вас чи наче крізь вас);
 • Виявляє значно менше цікавості до навколишнього світу, ніж від неї сподіваються;
 • Переважно бавиться сама, перебуває наче у своєму власному світі;
 • Не наслідує ігри інших дітей, поведінки батьків;
 • Зовсім не виявляє зацікавлення до гри з однолітками;
 • Дитина починала говорити, а потім перестала;
 • Не реагує на прості вказівки, на звертання до неї, хоча її поведінка в інших ситуаціях свідчить про те, що у дитини немає проблем зі слухом;
 • Розвиток мовлення дитини не відповідає її вікові;
 • Механічно повторює почуті слова, наприклад, висловлювання з телепрограм. Повторює їх багаторазово;
 • У спілкуванні не використовує ні жестів, ні міміки;
 • Повторює у відповідь останні слова, з якими до неї звертаються;
 • Надмірно боїться різких звуків (наприклад, шуму порохотяга), часто затуляє при цьому долонями очі, вуха.
 • Не хоче, щоби її торкалися, обіймали, гладили по голові;
 • Має стереотипні рухи, наприклад, клацає пальцями, крутить головою, погойдується;
 • Протестує проти змін у середовищі довкола неї чи в способі життя (наприклад, проти зміни меблів у помешканні чи зміни маршруту, яким ходить у садочок);
 • Надмірно захоплюється числами, датами, поодинокими предметами, однією темою. Їй подобається крутитися на місці, або ж вона захоплюється предметами, що крутяться.
 • Має обмежене коло уподобань, наприклад, бавиться лише одним (часто незвичним) предметом, часто і багаторазово складає в ряд свої іграшки і т.п.;
 • Дитину важко зупинити в її повторюванні стереотипних дій чи фраз, відвернути її увагу на щось інше;
 • Прив’язується до незвичних речей, любить бавитися стрічками, камінцями, паличками чи волоссям і т.п.;
 • Потребує точного дотримування встановлених ритуалів, різко реагує на будь-які зміни (наприклад, наполегливо вимагає дотримуватися однакової послідовності дій, купуючи щось у крамниці, або ж їсти лише з певного посуду, вдягатися тільки у такий, а не інший одяг, ходити постійно тією самою дорогою і т.п.);

Як виявити РАС?:

 • CASD – скринінговий опитувальник розладів аутистичного спектру;
 • ABLLS-R – оцінювання базових мовленнєвих і навчальних навичок;
 • PEP-3 – індивідуалізоване психоосвітнє оцінювання дітей із розладами аутистичного спектра за методикою ТЕАССН;
 • Обстеження мовленнєвого розвитку у дітей з аутизмом та тяжкими порушеннями мовлення на основі поведінкового підходу. Х.Ткач;
 • SCQ – соціально-комунікативний опитувальник;
 • ADI-R – інтерв’ю для діагностики аутизму;
 • АТЕС – тест для оцінки динаміки аутизму;
 • ADOS-2 – діагностичне обстеження на аутизм;
 • М-СНАТ- скринінговий тест ознак аутизму;