Напрямки КО

Комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку особи проводиться індивідуально за такими напрямками:

  • оцінка фізичного розвитку дитини / визначення рівня її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики, способупересування тощо. Таку оцінку проводить вчитель-реабілітолог;
  • оцінка мовленнєвого розвитку дитини / визначення рівня розвитку та використання вербальної/невербальної мови, наявності мовленнєвого порушення та його структури. Таку оцінку проводить вчитель-логопед;
  • оцінка когнітивної сфери дитини / визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага. Таку оцінку проводить практичний психолог;
  • оцінка емоційно-вольової сфери дитини / виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин. Таку оцінку проводить практичний психолог;
  • оцінка освітньої діяльності дитини / визначення рівня сформованості знань, вмінь, навичок відповідно до освітньої програми або основних критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку. Таку оцінку проводить вчитель-дефектолог;
У разі потреби фахівці ІРЦ можуть проводити комплексну оцінку за
іншими напрямками, зокрема, визначення рівня соціальної адаптації,
взаємовідносин з однолітками, дорослими.