Порушення слуху

ДІТИ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ

Порушення слуху – не привід для розпачу, а глухо­та – не вирок, винесений дитині природою. Адже тисячі людей, які не чують, живуть повноцінним життям, діти зростають розумними, вихованими і щасливими, юнаки і дівчата отримують освіту та обирають професію, влашто­вують особисте життя.

За станом слуху розрізняють глухих людей (вони вкрай обмежені у можливості чути або практично не чують) та людей зі зниженим слухом (чують звуки підвищеної гуч­ності).

Втрата слуху у ранньому віці впливає на розвиток ди­тини і призводить до виникнення деяких особливостей.Насамперед, порушення слуху позначається на мовленнє­вому розвитку дитини, може стати перешкодою для вста­новлення соціальних контактів, ускладнювати пізнання довкілля.

На сучасному етапі розвитку науки і техніки відбули­ся серйозні зміни в галузі реабілітації дітей з порушен­нями слуху. З’явилися об’єктивні методи діагностики, що можуть допомогти виявити порушення слуху в ново­народжених малюків; створено високоефективні слухові апарати; розроблені технології слухопротезування дітей раннього віку; широко застосовується метод кохлеарної імплантації, котрий забезпечує людям зі значною втра­тою слуху можливість чути; впроваджуються у практику новітні педагогічні методи підтримки дітей раннього віку.

Отже, щоб допомогти дитині з по­рушенням слуху повноцінно розвиватися, батькам необхідно зробити наступні кроки:

Крок 1.У перший місяць життя перевірити слух дитини.

Крок 2.Забезпечити раннє слухопротезування дитини на обидва вушка.

Крок 3.Обрати навчальний заклад, де навчатиметься дитина, де їй надаватиметься спеціальна педагогічна до­помога.

Крок 4.Організувати навчальне середовище вдома: по­стійно розмовляти з дитиною, все називати, коментувати і пояснювати та проводити заняття з розвитку слухового сприйняття, мовлення (словесного, жестового) і форму­вання вимови.

Джерела:

  1. Колупаєва А. А.Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання. Видання доповнене та перероблене: наук.-метод. посіб. / А.А. Колупаєва, Л.О. Савчук, К.: Видавнича група «АТОПОЛ», 2011. – 274 с.
  2. Литовченко С. В.Дитина з порушенням слуху / С. В. Литовченко, В. В. Жук, О. Ф.Федоренко, О. М. Таранченко. – Харків: Вид-во «Ранок», ВГ «Кенгуру», 2018. – 56 с.