Комплексна оцінка (КО)

Перелік документів, необхідних для проведення

комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини

(затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545

(зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 617 від 22.08.2018):

 1. Заява на проведення комплексної оцінки.
 2. Заява на обробку персональних даних (бланк для батьків, бланк для дитини).
 3. Копія документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників.
 4. Копія свідоцтво про народження дитини.
 5. Копія Індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності).
 6. Виписка з амбулаторної картки форма 027, у разі потреби – довідка від психіатра .

У разі, коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває

дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:

 1. Психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного навчального закладу.
 2. Зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки.
 3. Документи щодо додаткових обстежень дитини.

У разі, коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавались психолого-педагогічні

та корекційно-розвиткові послуги, до інклюзивно-ресурсного центру подаються:

 1. Попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки;
 2. Висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічної допомоги із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку.